พื้นรองเท้าแตะสุขภาพของ Klas & Sylph มีความหนาระดับไหนบ้าง? และความหนาแบบไหนดีที่สุด?

พื้นรองเท้าแตะสุขภาพของ Klas & Sylph นั้น มีความหนาอยู่ 3 ระดับ คือ บาง กลาง หนา ความหนาของพื้นรองเท้า จะมีความสัมพันธ์กับ ความยืดหยุ่นของพื้นบริเวณหน้าเท้า โดยตรง และบ่งบอกถึงความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นจากการเดิน ดังนี้ พื้นบาง (รหัสรุ่นพื้น: KS-1) จะมีความยืดหยุ่นบริเวณหน้าเท้าสูงที่สุด สามารถโค้งงอตามความเคลื่อนไหวของนิ้วเท้าได้ดีที่สุด แต่จะมีความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกที่เกิดจากการเดินได้น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับพื้นรุ่นอื่น ๆ พื้นหนาปานกลาง (รหัสรุ่นพื้น: KS-2) จะมีความยืดหยุ่นบริเวณหน้าเท้าดีปานกลาง สามารถโค้งงอตามความเคลื่อนไหวของเท้าได้ดีปานกลาง และสามารถดูดซับแรงกระแทก/สะเทือน จากการเดินได้ดีปานกลาง พื้นหนา (รหัสรุ่นพื้น: KS-2.2) จะมีความยืดหยุ่นบริเวณหน้าเท้าน้อยที่สุด แต่มีความสามารถดูดซับแรงกระแทกหรือแรงสะเทือนที่เกิดจากการเดินมากที่สุด การเลือกความหนาของพื้นรองเท้านั้น ควรสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ประจำวัน หรือพื้นผิวที่เดินบ่อย ๆ ของแต่ละท่าน เช่น (1) ถ้าในแต่ละวัน ต้องมีการเดินเยอะ ๆ บนพื้นผิวขรุขระ ควรเลือกรุ่นที่มีพื้นหนาปานกลาง หรือพื้นหนา (2) หากต้องมีการนั่งยอง ๆ ย่อเขา บ่อย ๆ (เช่น ทำสวน)ในกรณีเช่นนี้ [...]

รองเท้าที่มีความยืดหยุ่นสูง (High Flexibility) ดีต่อสุขภาพเท้าอย่างไร?

รองเท้าสุขภาพที่ดี คือรองเท้ามีมีคุณสมบัติที่เอื้อให้การเคลื่อนไหวของเท้าเวลาเดินเป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณนิ้วเท้า ที่มีการโค้งงอมากที่สุดเวลาเดิน รองเท้าที่แข็งและไม่มีความยืดหยุ่นบริเวณนิ้วเท้า จะทำให้เราต้องออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วเท้าและเอ็นร้อยหวายมากขึ้นเวลาเดิน และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดฝ่าเท้า และ/หรือ เอ็นร้อยหวาย อันเนื่องมาจากกล้ามเนื้ออักเสบได้ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องเดินเป็นเวลานานๆ แต่เนื่องจากพื้นรองเท้าของ Klas & Sylph นั้นมีความยืดหยุ่นสูงมากผู้ที่สวมใส่รองเท้า Klas & Sylph ไม่จำเป็นต้องทนหรือกังวลเกี่ยวกับอาการปวดเท้า ปวดกล้ามเนื้อบริเวณเอ็นร้อยหวายอีกต่อไป

พื้นรองเท้าที่มีคุณสมบัติ “คืนรูป” เป็นอย่างไร? และดีต่อสุขภาพเท้าอย่างไร?

นับเป็นเรื่องปกติ ที่เราจะทิ้งน้ำหนักตัวลงเท้าไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้างเวลาเดิน แม้กระทั่งเวลาเรายืน บางครั้งเรายังทิ้งน้ำหนักตัวไม่เท่ากันเลย (เช่น การยืนพักขา) พื้นรองเท้าที่ดีจึงควรมีคุณสมบัติ "คืนรูป" หรือก็คือ คืนตัวกลับขึ้นมา ไม่ยุบ ไม่จม ไม่บาน ตามแรงกดและการทิ้งน้ำหนัก (ที่ไม่เท่ากัน) ของร่างกาย พื้นที่มีคุณสมบัติ "คืนรูป" ได้ จึงช่วยให้เกิดความมั่นคงในการเดินอย่างต่อเนื่อง พื้นรองเท้าบางยี่ห้ออาจจะใส่นุ่มใส่ช่วงแรกๆ แต่ใส่ไปใส่มาพื้นรองเท้ากลับยุบยวบลงไปเรื่อย ๆ การที่เราใส่รองเท้าที่ไม่มีคุณสมบัติ "คืนรูป" เช่นนี้ อาจทำให้เราเสียสมดุลของร่างกายเราไปอย่างช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัว การที่ธรรมชาติเราทิ้งน้ำหนักตัวไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้าง จะทำให้รองเท้าที่ไม่มีคุณสมบัติ "คืนรูป" ยุบตัวไม่เท่ากัน และเมื่อเวลาผ่านไป ก็จะกลายเป็นเหมือนว่า เรายืนหรือเดินอยู่บนระนาบที่ไม่เท่ากันเป็นประจำ แนวกระดูกข้อต่อของเราก็จะค่อย ๆ บิดเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่ง และนั่นก็อาจนำมาซึ่งอาการปวดเมื่อย ปวดข้อ ปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้อต่างๆได้ ทาง Klas & Sylph ได้ตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้ เราจึงพัฒนาพื้นรองเท้าของ Klas & Sylph ให้มีคุณสมบัติ "คืนรูป" โดยใช้วัตถุดิบที่เรียกว่า [...]

หารุ่นที่มีความหนาพื้นและมีระดับความนูนของส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้าที่ต้องการไม่เจอ ต้องทำอย่างไร?

Klas & Sylph มีรองเท้าแตะสุขภาพสำหรับผู้หญิงหลายรุ่น โดยจำแนกเป็นความหนาและระดับความนูนของส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้า ตามตารางสรุปดังนี้ สำหรับคอมโบ [ระดับความนูนของส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้า + ความหนาของพื้น] ที่ไม่มีระบุอยู่ในตาราง เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะมีพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเมื่อไหร่ แต่หากพัฒนาขึ้นมาเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ เราจะรีบแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง แบรนด์เพจทาง Facebook และ Instagram โดยทันทีค่ะ