ตารางไซส์ & วิธีวัดขนาดเท้า

ขอเรียนเชิญให้ท่าน พูดคุยกับเรา เพื่อปรึกษา/รับคำแนะนำเรื่องไซส์ หรือ รองเท้าเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับเท้าท่านค่ะ 😄