วิธีการจัดส่งและค่าจัดส่ง

เพราะเราเข้าใจว่า ลูกค้าทุกคนต้องการที่จะได้รับสินค้าโดยเร็วที่สุด เราจึงจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนเท่านั้น โดยจะเป็นการจัดส่งด้วยบริการส่งสินค้าด่วน Alpha Fast หรือ บริการจัดส่งพัสดุเร่งด่วนของบริษัทจัดส่งอื่นๆค่ะ

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ฟรีค่าจัดส่ง – สำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาขายหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 1,500.00 บาท ขึ้นไป
  2. ค่าจัดส่ง 100 บาท – สำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาขายหลังหักส่วนลดน้อยกว่า 1,500.00 บาท