วิธีการแจ้งการชำระเงิน

สำหรับการชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงิน

หากท่านได้ชำระค่าสินค้าผ่านการโอนเงินทางธนาคาร ท่านจะต้องติดต่อเราเพื่อแจ้งถึงการโอนเงินดังกล่าว พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน (เช่น ใบสลิปโอนเงิน) และระบุรหัสการสั่งซื้อ (Order ID) ของท่าน เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการตรวจสอบรายการสั่งซื้อของท่านได้อย่างทันท่วงที

สำหรับการแจ้งถึงการโอนเงินดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อเราได้ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

เมื่อเราได้รับแจ้งโอน และยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะส่งข้อความ หรือ อีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของท่านภายใน 24 ชั่วโมง และดำเนินการส่งสินค้าไปยังที่อยู่ในการจัดส่งที่ท่านระบุไว้เป็นลำดับต่อไป

 สำหรับการชำระค่าสินค้าผ่านบริการ PayPal และการชำระด้วยเครดิตในบัญชีผู้ใช้

หากท่านได้ทำการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ PayPal หรือชำระด้วยเครดิตในบัญชีผู้ใช้ของท่าน การสั่งซื้อและชำระเงินของท่านจะถูกแจ้งมาถึงเราโดยอัตโนมัติ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินใด ๆ มาให้เราอีก ท่านจะได้รับข้อความ และ/หรือ อีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินของท่านภายใน 24 ชั่วโมง และสินค้าจะเข้าสู่กระบวนการจัดส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งตามที่ท่านระบุไว้โดยทันที