คะแนนสะสม (KS Reward Points)

  1. ทุกครั้งที่ท่านได้ทำการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ Klas & Sylph เป็นผู้จัดขึ้น (และประกาศอย่างชัดเจนว่าจะให้คะแนนสะสมพิเศษเป็นรางวัล) ท่านจะได้รับคะแนนสะสมที่มีชื่อเรียกว่า KS Reward Points (เคเอส รีวอร์ด พอยต์)
  2. ท่านสามารถใช้คะแนนสะสมดังกล่าวในการแลกส่วนลดสินค้ามูลค่าขั้นต่ำ 1,000.00 บาท จากมูลค่าตะกร้าสินค้า (Cart Subtotals) ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7% แล้ว อย่างไรก็ตาม มูลค่าตะกร้าสินค้าในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000.00 บาท ท่านจึงจะสามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้
  3. การใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดซื้อสินค้า จะไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลด หรือส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ นอกเหนือไปจากการลดราคาสินค้าตามปกติ ตามที่ได้ถูกแสดงไว้บนเว็บไซต์ ได้
  4. หากการใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลด ทำให้ตะกร้าสินค้ามีมูลค่าลดลงต่ำกว่า 1,300.00 บาท การสั่งซื้อสินค้าในครั้งนั้นจะมีค่าขนส่ง 100.00 บาท
  5. คะแนนสะสมจะถูกคำนวนจากราคาสินค้าปกติหลังหักส่วนลดทั้งหมด และเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7%
  6. ทุกๆ การใช้จ่าย 10 บาท (อันเป็นมูลค่าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7%) ท่านจะได้รับคะแนนสะสม 1 แต้ม
  7. คะแนนสะสม 1 แต้ม จะมีมูลค่าเท่ากับ 0.93 บาท (เป็นมูลค่าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7%)
  8. คะแนนสะสมจะมีอายุการใช้งาน 365 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับคะแนนสะสม หากพ้นกำหนดเวลานี้ ท่านจะไม่สามารถใช้คะแนนสะสมที่หมดอายุลงได้ และคะแนนสะสมที่หมดอายุจะถูกหักออกจากบัญชีผู้ใช้ (login account) ของท่านโดยอัตโนมัติ
  9. ท่านสามารถดูคะแนนสะสมของท่านได้ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ (login account)
  10. Klas & Sylph ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์รายละเอียดการสะสมและการใช้คะแนนสะสม โดยมิต้องแจ้งให้ท่านรับทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลังใดๆ