การเปลี่ยนคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า จำแนกได้ตามประเภทสินค้าดังต่อไปนี้

1. สินค้าปกติ หมายถึงสินค้าที่ ไม่ใช่ออเดอร์พิเศษ” – ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนสินค้าปกติ

  • ท่านจะสามารถเปลี่ยนไซส์ได้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือสี เว้นแต่เราจะไม่มีสต๊อกไซส์ที่ท่านต้องการสำหรับสินค้ารุ่น/สีที่ท่านซื้อไปแล้ว ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลังจากที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ที่จะเปลี่ยนไซส์สินค้าผ่านทาง ช่องทางการติดต่อ ของเราแล้ว
  • ในกรณีที่เราไม่มีสต๊อกไซส์ที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนสำหรับรุ่น/สีที่ท่านซื้อไปแล้ว ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนเป็น
   • สินค้ารุ่นอื่นที่มีราคาเท่ากันหรือต่ำกว่า (หมายเหตุ: หากเป็นสินค้าราคาต่ำกว่า เราจะไม่สามารถทอนเงินส่วนต่างราคาให้กับท่านได้); หรือ
   • สินค้ารุ่นอื่นที่มีราคาสูงกว่ารุ่นเดิมที่ท่านซื้อไป – ในกรณีนี้ ท่านจะต้องชำระเงินส่วนต่างราคาให้ครบถ้วนเสียก่อน เราจึงจะทำการจัดส่งสินค้าออกไปให้ท่านได้
  • สินค้าที่ราคาหลังหักส่วนลดไม่ถึง 1,500.- บาท ขึ้นไป ซึ่งรวมถึงสินค้าลดล้างสต๊อก (clearance) จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
  • หากท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนคืนสินค้า ท่านจะต้องแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรมาทาง Line@ หรือ Facebook Messenger ของเราภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่สินค้าถูกส่งไปถึงที่อยู่ในการจัดส่งของท่าน และท่านจะต้องส่งสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนคืนมาถึงเราภายในเวลา 14 วันนับจากวันที่สินค้าได้ถูกส่งไปถึงที่อยู่ในการจัดส่งของท่าน เราขอสงวนสิทธ์ในการรับสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืน หากเราไม่ได้รับสินค้าคืนจากท่านภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • เราจะรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น และท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนมาให้กับเรา เว้นแต่การเปลี่ยนคืนสินค้านั้น จะสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ขาย เช่น เป็นสินค้ามีตำหนิ หรือ เป็นการจัดส่งที่ผิดพลาด เป็นต้น

2. สินค้าสั่งทำพิเศษ หรือก็คือ สินค้าที่เป็น “ออเดอร์พิเศษ

  • ท่านไม่สามารถ เปลี่ยน/คืน/แก้ไข สินค้าที่เป็นออเดอร์พิเศษได้ในทุกกรณี เว้นแต่จะเป็นการเปลี่ยนคืนอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของทางเรา

เงื่อนไข

📌 เมื่อได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบก่อนทุกครั้ง

 1. กรุณาถ่าย VDO ยืนยันหลักฐานให้ครบถ้วนตั้งแต่ตอนแกะเปิดกล่องพัสดุ
 2. หากสินค้าชำรุด กรุณาส่งคลิป พร้อมแจ้งแอดมินภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบบส่งสินค้าขึ้นสถานะว่าจัดส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้ว
 3. หากต้องการเปลี่ยนสินค้า (ที่ไม่ได้ชำรุด และเป็นสินค้าที่สามารถเปลี่ยนไซส์ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด) กรุณาแจ้งแอดมินภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบบส่งสินค้าขึ้นสถานะว่าจัดส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้ว – สินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ สะอาด โดยมีกล่อง ป้าย และถุงใส่ใส่รองเท้า ครบถ้วนเหมือนในคลิปตอนเปิดกล่องพัสดุเท่านั้น🌟 หากไม่แจ้งแอดมิน ภายใน 3 วันหลังได้รับพัสดุ ทางบริษัทจะงดรับเปลี่ยน/เคลมสินค้าในทุกกรณี

** รบกวนคุณลูกค้ารักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยทุกครั้งนะคะ (ไม่มี vdo ยืนยัน ไม่รับเคลมในทุกกรณี) **

ทางเพจยินดีรับผิดชอบ ในกรณีที่ทางเราจัดส่งสินค้าผิด หรือ สินค้ามีตำหนิ โดยที่

 • สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใส่ หรือ ล้างทำความสะอาด
 • ค่าส่งกลับ ทางเราจะโอนคืนค่าส่งตามยอดในใบเสร็จรับเงิน หลังทางเราได้รับสินค้าคืนเรียบร้อยแล้ว
 • การส่งคืน จะต้องเป็นแบบ EMS, KERRY หรือเทียบเท่าเท่านั้น
 • การเปลี่ยนสินค้า มีค่าบริการเปลี่ยนสินค้า 150 บาท/คู่