ที่ตั้งร้านค้า

Kush Cafe @ De For Rest นางลิ้นจี่

ร้าน Health Club
โรงพยาบาลวิภาวดี
อาคาร 4 ชั้น G
(ใกล้ลิฟท์ลงที่จอดรถ)

ร้าน Health Club
โรงพยาบาลสินแพทย์
หน้าอาคาร 3 (ตึกเด็ก)
ตรงข้ามร้านกาแฟ Amazon

ร้าน Health Club
โรงพยาบาลศิครินทร์
(พื้นที่ร้านค้านอกอาคาร ข้าง Starbucks)

ร้าน Babeiguru
ติดกับห้องสมุดเนลสัน เฮย์
(Neilson Hays Library)
ถ.สุรวงศ์