รองเท้าสุขภาพที่ดี คือรองเท้ามีมีคุณสมบัติที่เอื้อให้การเคลื่อนไหวของเท้าเวลาเดินเป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณนิ้วเท้า ที่มีการโค้งงอมากที่สุดเวลาเดิน รองเท้าที่แข็งและไม่มีความยืดหยุ่นบริเวณนิ้วเท้า จะทำให้เราต้องออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วเท้าและเอ็นร้อยหวายมากขึ้นเวลาเดิน และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดฝ่าเท้า และ/หรือ เอ็นร้อยหวาย อันเนื่องมาจากกล้ามเนื้ออักเสบได้ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องเดินเป็นเวลานานๆ

แต่เนื่องจากพื้นรองเท้าของ Klas & Sylph นั้นมีความยืดหยุ่นสูงมากผู้ที่สวมใส่รองเท้า Klas & Sylph ไม่จำเป็นต้องทนหรือกังวลเกี่ยวกับอาการปวดเท้า ปวดกล้ามเนื้อบริเวณเอ็นร้อยหวายอีกต่อไป