ส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้า เป็นบริเวณตรงกลางพื้นรองเท้าที่นูนขึ้นมารองรับส่วนโค้งเว้าของฝ่าเท้า มีคุณสมบัติช่วยกระจายน้ำหนักและแรงกดของร่างกายไปให้ทั่วเท้า ไม่ไปรวมศูนย์อยู่ที่ส้นเท้าและฝ่าเท้าด้านหน้ามากจนเกินไป อีกทั้งยังช่วยค้ำอุ้งเท้าเราให้เป็นสมมาตรกับแนวกระดูกสันหลัง (spinal alignment) ไม่ให้บิดเข้าด้านใน (over-pronation; collapsed arch; fallen arch) หรือที่เรียกกันว่า “เท้าแบน” อันเป็นภาวะที่นำมาซึ่งอาการเข่าบิด (knocked knees) และแนวกระดูกสันหลังบิดเบี้ยว (spinal alignment) อันเป็นสาเหตุของอาการปวดข้อ ปวดหลังส่วนเอวเรื้อรังได้

อุ้งเท้าของแต่ละคนนั้นอาจจะมีลักษณะที่ต่างกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  1. อุ้งเท้าแบน (Flat Foot)
  2. อุ้งเท้าปกติ (Normal Foot)
  3. อุ้งเท้าโก่งสุง (High-Arch Foot)

ส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้าที่เหมาะสมกับอุ้งเท้าแต่ละประเภทนั้น จะมีความนูนที่แตกต่างกันไป (ดังนั้น ความเชื่อที่ว่าส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้ายิ่งนูนยิ่งดีนั้น จึงเป็นความเชื่อที่ผิด) ทาง Klas & Sylph เข้าใจดีถึงจุดนี้ เราจึงมีส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้าให้ท่านเลือกถึง 3 ระดับ (นูนต่ำ, นูนปานกลาง, นูนสูง) โดยที่ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มได้ในหน้า “ประโยชน์ต่อสุขภาพ” ของรองเท้า Klas & Sylph หรือ ดูคำตอบของคำถามพบบ่อยต่อไปนี้ค่ะ