เนื่องจากอุ้งเท้าของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน บางท่านอุ้งเท้าแบน บางเท้าอุ้งเท้าปกติ ในขณะที่บางท่านอุ้งเท้าโก่งสูง ดังนั้น ระดับความนูนของส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้าที่ท่านควรใส่นั้น ควรมีความสัมพันธ์กับลักษณะอุ้งเท้าของท่านเอง เช่น ถ้าอุ้งเท้าปกติ ก็ควรใส่รองเท้าที่มีส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้าที่มีความนูนระดับกลาง ไม่ใช่ระดับสูง เพื่อที่ท่านจะรู้สึกสบายเท้าได้มากที่สุด

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มได้ในหน้า “ประโยชน์ต่อสุขภาพ” ของรองเท้า Klas & Sylph หรือ ดูคำตอบของคำถามพบบ่อยต่อไปนี้ค่ะ