รองเท้า Klas & Sylph เกาะพื้นได้ดีมาก (ไม่ลื่น) เพราะส่วนใต้พื้นรองเท้านอกจากจะทำจากยางพารา ซึ่งให้แรงเสียดทาน (friction) ที่ดีแล้ว ยังมีดอกยางที่มีลวดลายที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เกาะกับพื้นถนนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เพราะว่ารองเท้า Klas & Sylph มีแรงเสียดทานที่ดีมาก ท่านจึงควรหลีกเลี่ยงการใส่เดินบนพื้นพรม เพราะอาจจะทำให้ท่านสะดุดได้

หมายเหตุ: รองเท้า Klas & Sylph เป็นรองเท้าสุขภาพเพื่อการเดินปกติ และไม่ใช่รองเท้ากีฬา ฉะนั้น จึงไม่เหมาะกับการใส่เพื่อใช้วิ่ง