ปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานของรองเท้า Klas & Sylph มีอยู่ 2 ปัจจัย คือ

  1. การใช้งาน
  2. อายุขัยของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

แน่นอนว่า สินค้าใดๆก็ตามในโลกนี้ ล้วนมีอายุงานที่จำกัดเสมอ รองเท้า Klas & Sylph ก็เช่นกัน โดยส่วนที่จะเสื่อมสภาพก่อนส่วนอื่นก็คือส่วนของพื้นยางใต้รองเท้า (outsole) ที่ยิ่งใส่เดินเยอะ ก็ยิ่งสึกเร็ว (เปรียบได้กับยางรถยนต์ ที่ยิ่งขับเยอะ ก็ยิ่งสึกเร็ว) ดังนั้น เราไม่สามารถประมาณการอายุงานของพื้นยางใต้รองเท้าเป็นหน่วยเวลาได้

ถามว่าพื้นยางถ้าดอกยางจางหายหมดแล้ว ยังสามารถใช้รองเท้าต่อได้หรือไม่? คำตอบคือสามารถใส่ต่อไปได้ แต่ความสามารถในการเกาะพื้นถนนจะด้อยลงไป เพราะไม่มีดอกยางมาช่วยเพิ่มแรงเสียดทาน

ถามว่า ถ้าพื้นยางสึกจดหมด หรือ เกือบหมด จนส่วนของพื้นรองเท้าที่เราใช้เหยียบ (midsole) สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงแล้ว จะยังสามารถใส่รองเท้าต่อไปได้หรือไม่? คำตอบคือ หากเป็นเช่นนั้น มันก็ถึงเวลาอันสมควรที่ท่านควรจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้แล้ว เพราะการที่รองเท้ามีสภาพเป็นเช่นนั้น ไมโครไฟเบอร์ที่ใช้บุพื้นรองเท้า (sock lining) จะมีการสัมผัสเสียดสีกับพื้นถนนโดยตรง และจะขาดออกมาในที่สุด ซึ่งดูไม่สวยงามเอาเลยทีเดียว

และแน่นอนว่า เราไม่สามารถทำการเปลี่ยนพื้นยางให้ท่านได้ เพราะกระบวนการผลิตของเรา ได้ทำให้พื้นยางกับพื้นรองเท้าหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน หากฝืนแยกพื้นยางกับพื้นรองเท้าออกจากกัน จะทำให้พื้นรองเท้าส่วนที่ใช้เหยียบเสียไปด้วย จนไม่สามารถใช้งานได้อีก

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพื้นรองเท้าที่เราใช้เหยียบ (midsole) ที่ทำมาจาก polyurethane นั้น จะมีอายุงานอย่างน้อยที่สุด 3 ปี นับจากวันที่ท่านซื้อ ในระหว่างนี้ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า พื้นรองเท้าจะไม่ยุบ ไม่จม ไม่บาน ไม่ทำให้ท่านเสียสมดุลในการเดินไปอย่างแน่นอน

คำเตือน: กรุณาเก็บรองเท้าของท่านให้ห่างไกลจากสัตว์เลี้ยง เนื่องจากที่ผ่านมามีลูกค้าบางท่านที่มีสัตว์เลี้ยงคาบรองเท้าไปกัดเล่นจนขาด ในกรณีเช่นนี้ เราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆกับท่านๆได้ และรองเท้าที่ท่านซื้อไปก็ถือว่าสิ้นอายุงานไปโดยประยาย :(