ส่วนใต้พื้นรองเท้า (outsole) ของรองเท้า Klas & Sylph ทำมาจากยางพาราของไทย และเป็นวัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงดีต่อสิ่งแวดล้อม