หากท่านเป็นสมาชิกบัตรเครดิตเครือกสิกรไทย (KBANK) ท่านสามารถเลือกชำระค่าสินค้าด้วยวิธี “ผ่อนชำระรายเดือน” ได้ โดยท่านจะได้รับสิทธิพิเศษผ่อนชำระค่าสินค้า 0% เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำดังนี้

 • ซื้อครบ 3,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ = ผ่อน 0% นาน 3 เดือน
 • ซื้อครบ 6,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ = ผ่อน 0% นาน 6 เดือน
 • ซื้อครบ 10,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ = ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

หากยอดซื้อของท่านน้อยกว่ายอดซื้อขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.8% ต่อเดือน ได้เช่นกัน

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการผ่อนชำระรายเดือน

 • สิทธิ์การผ่อนชำระรายเดือน เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเครือกสิกรไทยเท่านั้น
 • ท่านสามารถใช้บริการผ่อนชำระรายเดือน เมื่อท่านซื้อสินค้าที่หน้าร้านสาขา Terminal 21 และ เซ็นทรัลลาดพร้าว เท่านั้น (คลิกเพื่อดู ที่ตั้งร้านค้า)
 • ยอดซื้อที่ร่วมรายการผ่อนชำระรายเดือนนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ นอกเหนือจากโปรโมชั่นส่วนลดปกติที่มีผล ณ ขณะนั้นได้
 • ท่านจะต้องแจ้งพนักงานเพื่อขอใช้สิทธิ์ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ก่อนชำระค่าสินค้า
  • หากท่านเลือกชำระค่าสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระรายเดือนไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือยกเลิกการผ่อนชำระได้
  • หากท่านเลือกชำระค่าสินค้าแบบปกติด้วยบัตรเครดิต ที่มิได้เป็นการผ่อนชำระรายเดือนไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระเงินมาเป็นการผ่อนชำระรายเดือนได้
 • สินค้าที่ชำระด้วยวิธีผ่อนชำระรายเดือนจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในทุกกรณี
 • ทางแบรนด์ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดการผ่อนชำระรายเดือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า