ท่านสามารถชำระค่าสินค้าได้ด้วยบัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต ผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ PayPal โดยท่านจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ (นอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ที่ธนาคารผู้ออกบัตรให้ท่านจะเรียกเก็บ)

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการชำระเงินออนไลน์ของ PayPal ได้ ที่นี่