สั่งทำรองเท้าออเดอร์พิเศษแบบไหนได้บ้าง?

ทางบริษัทรับผลิตรองเท้าออเดอร์พิเศษในกรณีต่อไปนี้ สีพิเศษ: หากรุ่นที่ท่านต้องการไม่มีสีที่ท่านต้องการ ท่านสามารถสั่งทำเป็นกรณีพิเศษได้ โดยเลือกจากสีที่ทางแบรนด์มีให้ (ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีหนัง หรือเปลี่ยนสีผ้าบุพื้นรองเท้า) การสั่งทำรองเท้าออเดอร์พิเศษในลักษณะนี้ สามารถสั่งทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ วัสดุบุพื้น: ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนวัสดุบุพื้นที่แตกต่างจากวัสดุบุพื้นมาตรฐานตามที่ระบุไว้ในหน้าสินค้าแต่ละรุ่น การเปลี่ยนวัสดุบุพื้นจะถือเป็นออเดอร์พิเศษ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ไซส์พิเศษ: ทางเรารับออเดอร์ไซส์พิเศษหลายกรณี เท้าเล็ก ต้องปรับไซส์ลง เช่น ความยาวพื้นรองเท้าไซส์ 37 แต่หลังเท้าผอม ใส่แล้วหลวม ต้องปรับฟิตติ้งเป็นไซส์ 35 เป็นต้น เท้าอวบ ต้องปรับไซส์ขึ้น เช่น ความยาวพื้นรองเท้าไซส์ 37 แต่เท้าอวบ ใส่แล้วคับ ต้องปรับฟิตติ้งเป็นไซส์ 39 เป็นต้น เท้าสองข้างฟิตติ้งไม่เท่ากัน เช่น ความยาวพื้นรองเท้าไซส์ 37 แต่ข้างซ้ายอวบกว่าข้างว่า ต้องสั่งฟิตติ้ง ข้างซ้ายไซส์ 38 และ ข้างขวาไซส์ 37 เป็นต้น ขาสองข้างยาวไม่เท่ากัน เช่น ต้องสั่งข้างหนึ่งพื้นหนา อีกข้างพื้นหนาระดับกลาง ในกรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิมเติม หรือไม่ได้รับส่วนลดจากราคาพิเศษที่ขายอยู่ ** หมายเหตุ: รองเท้าสั่งทำพิเศษ [...]

สามารถเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่เป็นออเดอร์สั่งทำพิเศษได้หรือไม่?

ในกรณีที่สั่งทำรองเท้าออเดอร์สั่งทำพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นสี ไซส์ หรือฟิตติ้งพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน คืน หรือ แก้สินค้า ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม

Go to Top