ในหน้าสินค้าแต่ละหน้า หากท่านกดปุ่ม “Size Guide” (ปุ่มสีเหลืองที่อยู่เหนือปุ่ม “หยิบใส่ตะกร้า”) ท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับไซส์โดยละเอียด เช่น วิธีการวัดเท้าเพื่อเทียบไซส์ และความกว้าง-ยาวของพื้นรองเท้า Klas & Sylph รุ่นที่ปรากฎอยู่บนหน้าสินค้านั้นๆ (หากเป็นหน้าสินค้าอื่น ที่มีรุ่นพื้นรองเท้าคนละรุ่น ก็จะเป็นตารางไซส์อีกตารางนึงที่มีรายละเอียดความกว้าง-ยาวของพื้นที่ไม่เหมือนกัน) เนื่องจากพื้นรองเท้า Klas & Sylph แต่ละรุ่นมีสัดส่วนไม่เหมือนกัน ทางเราจึงแนะนำให้ท่านศึกษาและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับไซส์โดยละเอียดทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม หากท่านได้รับสินค้าแล้วยังใส่ไม่พอดี ท่านสามารถเปลี่ยนไซส์หรือรุ่นของสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยสินค้าที่ทางบริษัทจะรับเปลี่ยน จะต้องยังไม่มีการตัดป้ายห้อยของแบรนด์ออก และยังไม่มีการสวมใส่จริงออกไปเดินข้างนอก และหากท่านต้องการเปลี่ยนรุ่น รุ่นที่เปลี่ยนจะต้องเป็นรุ่นที่มีราคาเท่ากันหรือสูงกว่าเท่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสินค้าในทุกกรณี ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า “การเปลี่ยนคืนสินค้า” ค่ะ