นอกเหนือจากพื้นรองเท้าและพื้นยางใต้รองเท้าที่ต้องใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิต การผลิตรองเท้า Klas & Sylph ในส่วนอื่นๆเป็นผลผลิตงานหัตถกรรมของมนุษย์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บ การห่อพื้น การประกอบ หรือการตกแต่ง ทั้งนี้เป็นเพราะรองเท้า Klas & Sylph เป็นสินค้าพิเศษที่มีรายละเอียดหลายมิติ ซึ่งซับซ้อนเกินกว่าที่เครื่องจักรปัจจุบันจะสามารถผลิตได้ รองเท้า Klas & Sylph จึงมีคุณภาพงานที่เป็นเอกลักษณ์ อันเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสินค้า “แฮนด์เมด” และเป็นสิ่งที่ท่านจะสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ด้วยตัวของท่านเอง :)