ทางเรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรี สำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่มียอดรวมตั้งแต่ 1,390 บาทขึ้นไป

ยอดสั่งซื้อที่ต่ำกว่า 1,390 บาท ลูกค้าจะต้องชำระค่าไปรษณีย์ตามอัตราที่ระบุไว้ในหน้าตะกร้าสินค้า (cart)