ท่านสามารถอ่านรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าสินค้าวิธีต่าง ๆ ได้ใน หน้านี้ ค่ะ