ถ้าประกันสินค้าหมดอายุแล้ว จะยังสามารถขอใช้บริการซ่อมสินค้าได้อีกหรือไม่?

กรุณาอ่านรายละเอียดการขอใช้บริการซ่อมสินค้าหลังจากที่ประกันสินค้าหมดอายุ ที่หน้า ‘การรับประกันสินค้า‘ ค่ะ

2016-06-20T22:31:28+07:00มิถุนายน 19th, 2016|