กรุณาอ่านรายละเอียดการขอใช้บริการซ่อมสินค้าหลังจากที่ประกันสินค้าหมดอายุ ที่หน้า ‘การรับประกันสินค้า‘ ค่ะ