กฎเกณฑ์ข้อบังคับและหลักปฏิบัติของพันธมิตร

 • พันธมิตรจะไม่ใช้ แก้ไขสื่อโฆษณาและคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ทาง Klas & Sylph จัดหาให้ เว้นแต่ข้อตกลงพันธมิตรจะระบุว่าสามารถให้ใช้ หรือ แก้ไขได้ โดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Klas & Sylph
 • พันธมิตรจะไม่ใช้อีเมล์ในการโฆษณา (direct email marketing) เพื่อการส่งเสริมการขายสินค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Klas & Sylph
 • หากพันธมิตรได้รับการยินยอมจาก Klas & Sylph ในการใช้อีเมล์ในการโฆษณา
  • Klas & Sylph จะเป็นอิสระจากข้อกำหนดใด ๆ ของบุคคลที่สามในกรณีที่เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการส่งอีเมล์ของพันธมิตร ทั้งนี้ พันธมิตรตกลงรับรองว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากเกิดปัญญาการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับอีเมล์ที่ถูกจัดส่งออกไปโดยพันธมิตร
  • ทาง Klas & Sylph จะไม่อนุญาตให้พันธมิตรใช้เครื่องหมายการค้าของ Klas & Sylph ใด ๆ ในที่อยู่อีเมล์ (email address) ใน URL ในรหัสต้นฉบับ (source code) และในหัวเรื่องอีเมล์ พันธมิตรจะต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนให้มีการระบุให้ผู้รับอีเมล์รับทราบอย่างชัดเจนว่าอีเมล์ดังกล่าวถูกส่งมาจากพันธมิตร และไม่ได้มาจาก Klas & Sylph
  • อีเมล์จะต้องได้รับการอนุมัติจาก Klas & Sylph ก่อนที่พันธมิตรจะทำการส่งออกไปได้
  • หากมีการละเมิดข้อกำหนดของบุคคลที่สาม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น Klas & Sylph ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการส่งอีเมล์เพื่อส่งเสริมการขายดังกล่าว
 • พันธมิตรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเนื้อหาและการทำการตลาดออนไลน์ของพันธมิตรเอง และจะต้องไม่วางเนื้อหาใด ๆ บนพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้อื่น (เช่น บนพื้นที่แสดงความเห็นบนหน้าบัญชีผู้ใช้ social media ของผู้อื่น และรวมถึงพื้นที่แสดงความเห็นบนเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th นี้ด้วย) โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของพื้นที่ ซึ่งเป็นการกระทำอันผิดกฎหมาย และละเมิดศีลธรรมของส่วนรวม หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้
 • พันธมิตรจะไม่นำเครื่องหมายการค้า สื่อโฆษณาและคอนเทนต์ต่าง ๆ ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดของพันธมิตรนอกสถานที่ หรือการตลาดแบบออฟไลน์ (เช่น การออกบูธ) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก Klas & Sylph เป็นลายลักษณ์อักษร
 • พันธมิตรจะต้องไม่นำลิงค์พันธมิตรไปลงในพื้นที่ออนไลน์ต่อไปนี้ โดยเด็ดขาด
  • สารบัญเว็บ (web directory)
  • เว็บบอร์ด (web board)
  • แหล่งซื้อ-ขายสินค้าและบริการออนไลน์ (online marketplace)
  • เว็บไซต์ที่มีคุณภาพต่ำ หรือ เว็บสแปม (spammy website)
 • หากพันธมิตรต้องการนำลิงค์พันธมิตรไปลงในเว็บไซต์หรือบล็อก (blog) ของตัวเอง กรุณาติดต่อ Klas & Sylph อีกทีเพื่อรับทราบกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • พันธมิตรจะไม่กระทำการลงเนื้อหา หรือ ดำเนินการลงเนื้อหาแทนผู้อื่น ที่เป็นการยกย่อง และ/หรือ สนับสนุนความรุนแรง เนื้อหาและภาพประกอบทางเพศและลามกอนาจาร ข้อความหลอกลวง เนื้อหาที่เป็นการเลือกปฏิบัติ (เช่น ด้านเพศ เชื้อชาติ การเมือง ศาสนา สัญชาติ หรือความพิการ) หรือเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการยกย่อง และ/หรือ การกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ของตัวเอง หรือ สื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่พันธมิตรเลือกใช้ในการโฆษณาสินค้าและสนับสนุนการขาย
 • พันธมิตรจะไม่ตั้งเว็บไซต์ สร้างแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เปิดแบรนด์เพจบน Facebook และ/หรือ เปิดบัญชีผู้ใช้ social media อื่น ๆ ในลักษณะที่อาจทำให้ลูกค้าเกิดความสับสน และ/หรือ เข้าใจผิดต่อเว็บไซต์ https://klas-sylph.co.th แอพพลิเคชั่นบนมือถือของ Klas & Sylph แบรนด์เพจบน Facebook และ/หรือ บัญชีผู้ใช้ใน social media อื่น ๆ ของ Klas & Sylph ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลักษณะการกระทำดังต่อไปนี้
  • การสร้างเว็บไซต์ที่มี domain name หรือ subdomain name ใกล้เคียงกับ https://klas-sylph.co.th แต่มีการสลับตัวอักษร หรือ สะกดผิด หรือใช้ domain name อื่น ๆ เช่น .net, .org, .xyz ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นการจงใจหรือไม่ก็ตาม
  • การสร้างแบรนด์เพจบน Facebook โดยใช้เครื่องหมายการค้าของ Klas & Sylph ใน URL ของเพจ หรือ ชื่อเพจ
  • การสร้างบัญชีผู้ใช้บน social media อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Instagram, Twitter, และ Pinterest โดยใช้เครื่องหมายการค้าของ Klas & Sylph ใน URL ของบัญชีผู้ใช้ หรือ ชื่อบัญชีผู้ใช้นั้น ๆ
  • การตั้งกลุ่มใน Line แอพพลิเคชั่นโดยใช้เครื่องหมายการค้าของ Klas & Sylph เป็นชื่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งของชื่อกลุ่ม โดยไม่ได้ทำการระบุให้สมาชิกกลุ่มรับทราบอย่างชัดเจนว่า กลุ่มในแอพพลิเคชั่นนี้มิได้ถูกสร้างขึ้นโดย Klas & Sylph และไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับ Klas & Sylph
 • พันธมิตรจะต้องไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลใด ๆ ที่สำคัญต่อการตัดสินใจสั่งซื้อของลูกค้า
 • พันธมิตรจะต้องหมั่นตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์และช่องทางการทำตลาดออนไลน์อื่น ๆ ของตัวเองว่าปราศจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลและนิติบุคคลใด ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • พันธมิตรจะต้องไม่ให้ค่าตอบแทนกับลูกค้าในการใช้ลิงค์ของพันธมิตรหรือ ให้ข้อเสนอ สื่อส่งเสริมการขาย หรือชื่อแบรนด์ Klas & Sylph เพื่อการจับฉลาก ชิงรางวัล หรือ เพื่อการแข่งขัน ใด ๆ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Klas & Sylph
 • ทาง Klas & Sylph จะไม่อนุญาตให้พันธมิตรแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงปุ่มและลิงค์ บนเว็บไซต์ Klas & Sylph
 • พันธมิตรจะต้องหมั่นตรวจสอบเว็บไซต์ของตนเอง หรือลิงค์พันธมิตรของ Klas & Sylph ว่าปราศจากไวรัส สปายแวร์ มัลแวร์ และ/หรือ ซอฟท์แวร์อื่น ๆ ที่อาจจะเป็นภัยกับผู้ที่มาคลิกลิงค์ของพันธมิตรนี้
 • พันธมิตรจะต้องไม่ใช้ลิงค์ของพันธมิตรในการลิงค์เว็บไซต์ Klas & Sylph กับรายการที่ไม่ใช่สินค้าของ Klas & Sylph บนเว็บไซต์ หรือแฟนเพจของพันธมิตร
 • พันธมิตรจะต้องไม่โพสต์ลิงค์ของพันธมิตร (ซึ่งรวมถึง embedded link หรือ ลิงค์ที่ถูกฝังอยู่ในตัวอักษรหรือรูปภาพ) ลงบนพื้นที่แสดงความคิดเห็นบนพื้นที่อันเป็นกรรมสิทธิ์ ของ Klas & Sylph (เช่น ในการรีวิวสินค้าของลูกค้า ในคอมเม้นท์ ฟอรั่ม ฯลฯ บนเว็บไซต์ แฟนเพจบน Facebook หรือ Intagram)
 • พันธมิตรจะต้องไม่นำคอนเทนต์เกี่ยวกับการให้เรทติ้ง หรือการรีวิวสินค้าของลูกค้าจากเว็บไซต์ หรือ แฟนเพจ (Facebook Instagram และ Line) ของ Klas & Sylph ไปใช้บนเว็บไซต์หรือแฟนเพจของพันธมิตรเอง เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจาก Klas & Sylph เป็นลายลักษณ์อักษร
 • พันธมิตรจะให้ความร่วมมือในการลบ หรือเปลี่ยนแปลงสื่อโฆษณาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ทาง Klas & Sylph ได้แจ้งให้ทราบว่าได้ยุติการอนุญาตให้พันธมิตรใช้เพื่อการทำการตลาดออนไลน์ของพันธมิตรแล้ว (เช่น แจ้งประกาศว่าหมดเขตโปรโมชั่นรายการนั้น ๆ แล้ว ดังนั้น สื่อโฆษณาหรือคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป) หรือตามแต่ที่ทาง Klas & Sylph ร้องขอ
 • พันธมิตรจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ (cyber crime) โดยเด็ดขาด